Eamon O’Kane
BIOGRAFI

  • Eamon O’Kane
  • Født 1970 / Ireland
  • CV

Eamon O'Kane (F. 1974) er oprindelig fra Irland, men bor og arbejder i Danmark og Norge. O'kane arbejder som professor i maleri på Kunst og Design Høgskolen i Bergen, Norge.

O'Kane skaber en hybrid eller et remix i sine værker, hvor forskellige bygningselementer, historiske perioder og årstider blandes og forenes på lærredet. O'Kane skaber en forbindelse mellem det reelle og det forestillede ved at modificere eksisterende arkitektoniske strukturer i den maleriske proces. Dermed kommer kunstnerens ide om den arkitektoniske utopi til udtryk, hvor liv og produktion af kunst sameksisterer i harmoni.

Et gennemgående tema i O'Kanes praksis er de grundlæggende modsætningsforhold mellem kultur og natur, civilisation og uorden. Disse kommer i hans malerier til udtryk i de stramme linjer over for de mere organiske penselstrøg. O'Kane har haft soloudstillinger i bl.a. New York, Los Angeles, San Francisco, London, Paris, Berlin, Frankfurt, Dublin og København.