Milena Bonifacini & Lisbeth Eugenie Christensen

01. juni 2019 - 25. august 2019

 

MILENA BONIFACINI & LISBETH EUGENIE CHRISTENSEN
Maleri · Tegning · Skulpturelle objekter 


LØRDAG DEN 1. JUNI KL 14.00 
Udstillingen åbnes af Milena Bonifacini & Lisbeth Eugenie Christensen

Musisk indslag fra gruppen Mynsterland 


Udstillingen kan ses indtil den 25. august 2019 

 

Galleri DGV præsenterer hen over sommeren de to billedkunstnere Milena Bonifacini og Lisbeth Eugenie Christensen. Det er begge kunstnere som i deres praksis udviser stor originalitet og prægnans, og er til stadighed under udvikling og forandring. De har en kontinuerlig lyst og vilje til at bearbejde stoffet. Det handler om forædling, og en klar fornemmelse for det taktile, materialet og håndværket, som kan hæve det gængse op til det sublime. I galleriets sammenhængende lokaler udstiller kunstnerne nye værker - maleri, tegning og skulpturelle objekter. 

Milena Bonifacini og Lisbeth Eugenie Christensen, som begge både bor og arbejder på Fyn, har en lang række af udstillinger og udsmykninger bag sig. De modtog henholdsvis i 2016 og 17 det prestigiøse hæderslegat fra Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsens Fond. Og har tillige med det netop nævnte modtaget flere legater og udmærkelser for deres betydelige arbejde. Bonifacini og Eugenie Christensen er repræsenteret i både private og offentlige samlinger.

Milena Bonifacini (f. 1963) er højaktuel med total-installationen “Gæstebud” i Montanasalen på Kunstforeningen Gl. Strand. En kunstnerisk markant indsats som allerede nu har skabt stor opmærksomhed og anerkendelse. Bonifacinis overdådige og generøse iscenesættelse af mødelokalet vil kunne opleves det næste års tid. I rumteksten til installationen skriver Gl. Strand følgende:

“Milena Bonifacini arbejder ud fra den erkendelse, at hun som menneske både erfarer verden med sit intellekt og som et sansende menneske i en krop. Hun har fokus på såvel formens som farvens potentiale for at skabe associationer hos beskueren og inden for det seneste årti er hendes værk i højere grad begyndt at optræde i rumlige sammenhænge. Karakteristisk for hendes værker er et abstrakt og farvemættet formsprog, hvor udtrykket er dekorativt og opleves taktilt. Hendes bløde former er både konkrete og organiske - som befinder de sig i en konstant bevægelse mellem noget abstrakt og en genkendelig figur.”

Lisbeth Eugenie Christensen (f. 1969) har senest kurateret og deltaget på den nordiske gruppeudstilling “NATURE - Home and Workplace,” som først blev vist på Johannes Larsen Museet, herefter Ljungbergmuseet (S) og igen på Nuuk Kunstmuseum (GL) i 2020. Netop nu er hun i fuld gang med tre stedsspecifikke gavl- og vægudsmykninger til Sletten Skole i Nordfyns Kommune. Eugenie Christensen skriver selv om sit arbejde:

“Mit udtryk, som man kunne kalde “formel artikulation,” er under løbende forandring. Nye greb undersøges og tilføjes, og de lidt slidte lægges på lager - for et stykke tid. Måske opstår der på et tidspunkt et mere narrativt “emne” for værket, som jeg så forsøger at afstemme med billedets øvrige kompositoriske problemstillinger. Dette “forsøg” forplanter sig som en klang i billedet. Det er det jeg vil! 

Praktikken omkring udførelsen af værket betyder meget for min tilgang til kunsten. Kroppens én til én dialog med mediet. Den umiddelbare konsekvens en handling har, frembringer følelsen af fællesskab med andre “fagidioter,” som på tværs af tid og sted, arbejder på at opretholde et højt kunstfagligt niveau. En vital fornemmelse, som rækker væk og ud over mig selv. Jeg tror på reflektion, fordybelse, langsommelighed. Se på værket!”