• Yoshio Nakajima
  • action painting  • Ejeren af værket/bilen

  • God udsigt  • det færdige værk


  • dagen derpå


  • sidste kop kaffe inden afrejse