Robert Kushner

14. november 2015 - 31. januar 2016

 

FLORA MUNDUS

/ ROBERT KUSHNER
collager, maleri og papirværker

/ FLORA DANICA
Lise Blomberg, Erik A. Frandsen, Marianne Grønnow, John Kørner, Per Kirkeby, Tal R, Morten Schelde, Trine Søndergaard & Nicolai Howalt, Danh Vo
/courtesy kunstnerne og Niels Borch Jensen Editions, København
litografi og radering

 


FLORA MUNDUS

/ Lene Burkard

Med Flora Mundus har den amerikanske billedkunstner Robert Kushner til udstillingen på DGV samlet en række af sine smukke blomstertegninger og collager på papir samt udvalgte malerier af olie, akryl og bladguld på papir.   

Kendt for sine store malerier, paneler og offentlige udsmykninger begyndte Robert Kushner i året 2009 at arbejde med billeder i mindre formater. De udstillede billeder kan ses som en udvikling af værket Scriptorium devout Exercises of the Heart*, der består af et antal på ca. 1000 tegninger/malerier på papir. Om dette værk og mange af de udstillede billeder skriver Kushner: ”De små tegninger og malerier er udført direkte på siderne af gamle bøger, nodeark og manuskripter fra USA, England, Tyskland, Frankrig, Rusland, Tyrkiet, Tibet og Japan, daterede fra 1500 til 1920. Hver side danner underlag for en tegning eller et maleri af en blomst, et blad eller en plante - enkelte gange en frugt eller en vase - tegnet efter naturen. Jeg har tegnet ved hjælp af mange forskellige teknikker og konventioner – fra de svageste omrids, der næsten forsvinder i teksten, til kraftigt gengivne former, der næsten udsletter den underliggende tekst. Tuschstregerne eller de farvede områder reagerer med papirets sugeevne og tekstens tæthed på uendelig mange måder. Jeg er fascineret af disse lag af visuel forbindelse."

Kushner betragtes som et førende navn i 1970’ernes Pattern & Decoration bevægelse, hvortil han bidrog med overdådige mønstrede stofbilleder, der ofte indgik i hans performances. Bevægelsens interesse for det dekorative, det poetiske, det smukke, og for mønstrene i forskellige landes tekstiler og kunsthåndværk, var på nogle måder en modreaktion på tidens minimalisme og konceptkunst, og denne kunsts afstandtagen fra det dekorative og det skønne. 

Robert Kushner har frem til i dag arbejdet med at integrere og arbejde med netop disse væsentlige træk fra P & D bevægelsen; træk der allerede blev udviklet af den tidlige modernismes indflydelsesrige maler Henri Matisse, som er et af Kushners store forbilleder. Matisse bekendte sig åbenlyst til værdien af det dekorative og det skønne ved at gøre mønstrede tæpper, stoffer og tapeter til en væsentlig del af motiverne. Også kunstnere som Pierre Bonnard, Gergia O´Keefe, Charles Demuth, Tawaraya Sotatsu og Wu Changshuo har haft betydning for ham – i hans arbejde dels med det blomstrende overdådige og organiske, dels i hans fordomsfri brug af dekorative materialer og dels i den dynamiske dialog mellem det organiske og en stringent enkelhed. 

Nogle rejser til Japan betød meget for Robert Kushner. Som i den japanske tradition begyndte han at arbejde med paneler og skærme og i stigende grad at inddrage materialer som bladguld og bladsølv. Med panelerne som udgangspunkt og  inspireret af vennen og musikeren John Cages kompositoriske vilkårligheds principper, begyndte Kushner selv at anvende denne metode ved fra en stige at kaste  små papirfirkanter ud over dem, og lade dem vælge placering af motiverne. 

Også i Japan er man begejstrede for denne moderne europæiske bearbejdning af japansk tradition, og i denne udstillings sammenhæng med Flora Danica, kan man drage lignende paralleller til traditionen, der her er udviklet i en gruppe unge danske kunstneres fortolkninger.


FLORA DANICA I NYE GEVANTER

/ Lisbeth Bonde

De raderinger, som indgår i Galleri DGV’s nye udstilling, er resultatet af en fascinerende fusion af samtidskunst og klassisk, mimetisk, dvs. virkelighedsefterlignende, kunst. De 11 billedkunstnere, som har skabt disse grafiske værker hos den berømte kobbertrykker Niels Borch Jensen i København, har alle taget afsæt i de oprindelige Flora Danica-raderinger, men de har approprieret de smukke billeder af floraen og har ført dem ind i en ny æstetisk orden, som hidrører fra det 21. århundredes kunst. At appropriere er en metode, hvormed kunstneren tilegner sig et allerede eksisterende billedforlæg og gør det til sit eget. Det svarer til en form for sampling, som vi kender fra musikken. Kunstnerne har sluppet sig selv løs i nogle på en gang radikale og poetiske, nye værker, som samtidig adresserer det oprindelige ikoniske forlæg. 

Men lad os lige først få forhistorien på plads. Flora Danica er et pragtfuldt, botanisk billedværk og det første forsøg på at kortlægge og gengive den skandinaviske flora. Værket udkom i årene 1761-1883 og består af 51 hæfter og 3 supplementshæfter med 3240 kobberstik i folioformat af samtlige de planter, som dengang voksede vildt i Danmark (plus Norge). Billedværket har endvidere leveret motiver til porcelænsstellet af samme navn, som Den kongelige Porcelænsfabrik (nu Royal Copenhagen) udsendte for første gang i 1803.

De 11 kunstnerne har arbejdet videre med de oprindelige motiver i overensstemmelse med deres egne, væsensforskellige og frie tilgange til kunsten. Desuden spreder de sig over mange grafiske teknikker fra klassisk koldnål og akvatinte til fotogravure og træsnit. For samtlige kunstnere har Flora Danica-projektet været lidt af en bevidsthedsudvidende rejse, som har givet dem kontakt til en helt anden tid – tiden længe før fotografiapparatets opfindelse. Men den dag i dag foretrækker naturvidenskaben at anvende dygtige tegnere til at illustrere floraen og faunaen, fordi der kan opnås en mere nuanceret gengivelse – en slags syntese af naturens egen fysiske fremtoning – som intet fotografiapparat er i stand til at indfange.   

Kunstnerne er Lise Blomberg Andersen, Erik A. Frandsen, Marianne Grønnow, Per Kirkeby, John Kørner, Morten Schelde, Trine Søndergaard & Nicolai Howalt, Tal R og Danh Vo 


ROBERT KUSHNER

Robert Kushner er født i Pasadena, Californien i 1949 og har i mange år boet og arbejdet i New York, hvor man kan finde hans værker på The Metropolitan Museum of Art, på The Museum of Modern Art, på Whitney Museum of American Art og på Brooklyn Museet. Kushner har skabt mange store offentlige udsmykninger som i Rockefeller Centret og i Undergrundsbanen i New York, i lufthavnen i North Carolina og på Union Square i Tokyo.

Kushner er for øjeblikket udstillingsaktuel på MoMA PS1 i udstillingen Greater New York.

*Om Scriptorium skriver R.K.: ”Et Scriptorium er det rum i et middelalderkloster, hvor gamle bøger blev kopieret i hånden. Devout Exercises of the Heart ( Øvelser i Hjertets Fromhed) er titlen på en af de bøger hvis sider jeg har benyttet, og som fungerer som et billede på mit langvarige arbejde med dette projekt.” ( 600 tegninger fra dette værk var i 2010 udstillet i Kunsthallen Brandt på Wild Things)