Viera Collaro

januar 2018 - marts 2018

 

THE SPIRIT OF LIGHT 

Soloudstillingen THE SPIRIT OF LIGHT på Galleri DGV i Svendborg er en retrospektiv præsentation af lyskunstneren Viera Collaros omfattende kunstneriske virke, nuanceret udfoldet gennem storskala lysinstallationer samt Collaros omfattende malerpraksis.

The Spirit of Light vil sætte fokus på værker fra perioden 1995-2017.
Udstillingen vil blive struktureret således, at hvert af galleriets 5 rum vil repræsentere en periode i Collaros praksis. Lysets væsen er et definerende tema for Viera Collaros praksis og som vil være til stede i samtlige af udstillingens rum udfoldet gennem forskellige typer af værker og skalamæssige greb.

Karakterisktisk for udstillingen vil blive de storskala lysinstallationer, som er gennemgående i Collaros praksis og som ses i hendes mange permanente installationer over hele landet. Udover objekter, tekster og installationer lavet i neon og dioder vil lys også blive fortolket gennem malerier, arbejde på papir, foto.

Lyset er materialet og omdrejningspunktet i Collaros kunstneriske arbejde. Hendes værker udspringer af en indre tilstand og ud fra denne formuleres værkets form og fremtoning i lys og farve, på et både universelt og spirituelt plan.
Værkerne eksisterer i en erkendelsesmæssig dobbelthed, i en vibrering mellem det konkrete og det metafysiske. Viera collaros værker centrerer sig om at nå ind til lyset og farvens inderste væsen, tilgået med en metode, der både er funderet i en åndelig bevidsthed såvel som fysiske faktualiteter om lysets natur.

I relation til udstillingen udgives publikationen Viera Collaro – The Essence of Light.
Med støtte fra Statens Kunstfond, Ny Carlsberg Fondet, Grosserer L.F. Foghts Fond og Augustinus Fonden udgives en omfattende præsentation af Viera Collaros værker fra perioden 1995-2017.

I samspil med publikationens udgivelse er udstillingen den største og mest omfangsrige præsentation af Viera Collaros praksis til dato.

 

Copyright C 2014  All right reserved

Medlem af Dansk Galleri Sammenslutning